შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-618-1 - 1920-იანი წლები


ტომი I - ლექსები: „ხელოვნება“ (4).

II - მე და ღამე. 2. საით? 3. ატმის ყვავილები. 4. დომინო. 5. მარტოობა. 6. ლურჯი ხომალდები.
III - მწყემსი. 2. ტყემ წამიყვანა. 3. მესაფლავე. 4. გეტერა.
IV - შემოდგომის ფრაგმენტები. 2. ქარი. 3. სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში.
V - ანგელოზს ეჭირა გრძელი პერგამენტი. 2. ახალი მოსახლეობა. 3. საუბარი ედგარზე. 4. ეფემერები.
VI - 1. მერი. 2. შორეულს. 3. თოვლი.
VII - ლურჯა ცხენები. 2. დემონის სიმღერებიდან. 3. ყორანი. 4. სიკვდილი.
VIII - მთაწმინდის მთვარე. 2. მივარდნილი აივანი. 3. ტფილისში.
IX - პირიმზე. 2. ღვინო და წყალი. 3. უკანასკნელი ომნიბუსი.
X - ლიხს იქით და აქეთ. 2. გახედე: კახეთი. 3. პოემა ვეფხისა.
XI - სიყვარული. 2. სიხარული. 3. მეგობრობა.
XII - ყვავილები. 2. ზღვაზე. 3. ბავშები.
XIII - ქარიშხლის შემდეგ. 2. ბორკილები. 3. აღმოსავლეთი. 4. ქალაქში. 5. მსოფლიო ომი.
XIV - რევოლჲუცია. 2. ჯონ-რიდი. 3. აღმოსავლეთი. 4. დამშვიდება. 5. კოსმიური ორკესტრი. 6. გრიგალი. 7. მესხიშვ.
[XV - მანიფესტები, შენიშვნები].
52.

9 ტომად.
5 ტომი უნდა გამოაკლდეს.
ტ. I. ლექსები ხელოვნების შესახებ - 136 გვ.
წერილები და კლიშ. - 10. გვ. 146 გვ.
დიდგვერდიანი - ტ. I, II, III, VII, XII, XIII, XIV.
მცირე გვერდიანი - ტ. IV, V, VI, VIII, IX, X, XI.
IX და X შეერთდეს - 110 გ. მიემატოს VIII - 81გ. 191 გვერდი.

*
[მართალია თუ არა, ამხანაგო, რომ პირველი მაისისთვის საჭირო არის, უსათუოდ უნდა იქნას მიღებული ზომები. ეხლა, თუ შეიძლება, ყანწელებს გადაეცი მიკბინეთ-თქო. მართლა რას იყეფებიან ყანწელები? სანდრო ეულს გადაეცი ისე, როგორც ყანწელებს].

*

პროეკტი.
მე მართალია...
ნაგასაკი.
Словолитня. ლურჯი.
ლურჯა ცხენები.
მიდიხარ ეხლა?
Дорогойченко.
არაგვისპირელი.
გუდიაშვილი ა???
Он ничего не делает.
დახუთული.
ტაბიძე ა? გალაკტიონ ა? ა? ა?
ჩაილდი უპასუხებს.

*
Дорогой Федя, пишу тебе из Парижа, здесь весело-превесело, масса развлечений, масса красивых женщин, вина, вообще, роскошь одна. Приезжай Федор. Пейте братцы за мое здоровье. Присылаю тебе книгу, что такое совершенная поэзия.

*
იგი უფრო დახრის თავს დაბლა, წარბებს მოიღუშავს, სახეზე დაშინება და მოწყენა ემჩნევა.

*
Поэму пишет Фройдо...
И дали тянутся синия.
Отхожим пахнет чтой-то
Его прямая линия.
К. Д. Бальмонт

*
[Стихи Бальмонта
Рай Гелоспонта.
Стихи-же Брюсова
Идут безвкусова.
Прочтете вы Блока -
Запах от чеснока.
Прочтешь Иванова -
Куда-уж... <не...ова>.
Прочтите Чулкова -
Дурака такого.
Читайте Белого -
Уже загрубелого].
Он выдержит все-же
Прокрустово ложе.

Даже смерть есть что-то.