შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-583-1 - 1920-იანი წლები


1. „მნათობის“ ჯგუფი. 2. „დროში“-ს თანამშრომლები. 3. პროლეტ. მწ. ასსოციაცია. 4. „ცისფერი ყანწები“. 5. „მწუხარე გედი“-ს ორდენი. 6. „ტოფანი“-ს ჯგუფი. 7. Н2XI-ს ჯგუფი.