შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-493-1 - 1920-იანი წლები


რა უნდა უთხრა პოეტების დაკარგულ სინდისს:
ყურს არავინ უგდებს, ვის სცალია, რა დროს ჩანგია.

*
ქარი - 19 გვ. + აღმოსავლეთი - 6 გვ. + 1917 - 4 გვ. =  29. + პ. საქ. 3 გვ. = 32 გვ. + 37 = 69. 70. 76.

1 ტომი:
„ჩვენი კვალი“, „ამირანი“, „განათლება“, „თეატრი და ცხოვრება“, „კოლხიდა“, ალმ. „საქართველო“, „პირვ. ნაბიჯი“, „პირვ. ტალღა“, „ფასკუნჯი“, ბებელი, სახ. ფურცელი, თემი.
ჩამოჰკარ ზარი, შემოდგომა.