შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-489-2 - 1920-იანი წლები


ტემები
1. შეჯახება ორი მიმდინარეობისა. 2. სინამდვილის პოეზია. 3. რომანტიზმი. 4. ახალი ჯგუფები. 5. პოეტი მოქალაქე. 6. გმირული ხასიათი ქართული პოეზიის. 7. წიგნები და ადამიანები. 8. რომანტიზმი და ზნეობა. 9. ქართული ინტელიგენცია. 10. ნამდვილი და ხელოვნური ყვავილები. 11. ცოცხალი ცხოვრება. 12. კონფლიკტი წარმოდგენასა და სინამდვილეს შორის. 13. ძალაუფლბა ყოველდღიურობისა. 14. გამოურკვევლობისა და მისტიციზმის ქვეყნებში. 15. გზაჯვარედინები. 16. შეშლილია თუ წინასწარმეტყველი? 17. ზამთრის ცისარტყელები. 18. ლიტერატურული ბრბო. 19. ნაციონალური ქართული გენია. 20. თვალები მომავლისაკენ! 21. იდეიური სიცალიერე.