შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-488-16 - 1920-იანი წლები


1. ნომრები  დაუხსნელია: ურიგებენ პასუხისმგებელ პირებს (ამხ.), რომ დაევალა, რომ № გამოვიდა...
2. იბეჭდება 5.000 ც., იყიდება? თუ იყიდება, ვინ ყლაპავს ფულს?
3. შინაგანი საქმეები რედაქციის: ვინ ხელმძღვანელობს ჟურნალს? კოლეგია? ც. კ. დაავალა ასე? რომ ნამდვილი კოლეგია ყოფილიყო? რას აკეთებდა კოლეგია? ვისთან, რა მწერლებთან ქონდა დამოკიდებულება?
ე. ი. ეს ყოფილა მხოლოდ მოტყუების ჟურნალი. ჩვენ კი გვეგონა სხვანაირად.

*
Найти жалования.
Сколько за строчку давали Маяковскому?
Провал юбилея Иретели ясен, как божий день.