1932

8 დეკემბერი

ცენტრალური სამხედრო წრის დამფუძნებელმა კრებამ დააარსა „ცენტრალური სამხედრო სალიტერატურო წრე“. გალაკტიონი აირჩიეს აკტიურად მომუშავე მწერალთა ბიუროს თავმჯდომარედ. გალაკტიონი დახმარებას უწევდა არმიის საოლქო გაზეთის „წითელარმიელი“ რედაქციას.