1931

19 სექტემბერი

სახელგამმა წიგნად გამოსცა გალაკტიონის ლექსთა ციკლი „საით მიდის რევოლიუციონური საქართველო“ (რევოლიუციონური საქართველო).