1924

ივლისი

ჟურნალში „მნათობის“ #4 გამოქვეყნდა გალაკტიონის პოემა „ჯონ რიდი“, მიძღვნითი წარწერით: „ვუძღვნი ამ წიგნს რიგს ძვირფას პოეტებისას, რომელთაც გამომაცხადეს პოეტების მეფედ 25 იანვარს, 1921 წელს რევოლიუციიდან დაბრუნების შემდეგ“.