1916

28 თებერვალი

გამოიცა ალმანახის „ცისფერი ყანწები“ პირველი ნომერი, სადაც დაიბეჭდა გალაკტიონის ორი ლექსი: „მთაწმინდის მთვარე“ და „ლურჯა ცხენები“. ჟურნალის გამოსვლას პრესაში ნეგატიური გამოხმაურებები მოჰყვა, რამაც გალაკტიონსა და ცისფერყანწელებს შორის უთანხმოება გამოიწვია.

წერილი ოლიას -21 (15 დეკემბერი)