ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ჯღარკავა შ.
სათაური: ტაბიძის საღამო
გაზეთი „ჩვენი საყვირი“, 1933, 10 იანვარი