ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: შ. რ. (შალვა რადიანი)
სათაური: გ. ტაბიძის ლირიკა
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1940, 31 იანვარი

ავტორი: შავგულიძე ვ.
სათაური: მსოფლიო წუთი
გაზეთი „საბჭოთა მწერალი“, 1933, 10 ნოემბერი

ავტორი: შენგელაია დემნა
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე: სილუეტი
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, 1922. №2. ჟ. „ილიონი“, 1922, №2

ავტორი: შჩერბაკოვი
სათაური: ტფილისი. რესპუბლიკის სახალხო პოეტს - გალაქტიონ ტაბიძეს, პაოლო იაშვილს, მიხეილ ჯავახიშვილს, ალიო მაშაშვილს - მოველით თქვენგან ახალ შემოქმედებით მიღწევებს [მისალმება დაჯილდოების გამო]
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1936, №3.