ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ტაბიძე გალაკტიონ
სათაური: ლექსები
ტფილისი: სახელმწიფო გამომცემლობა, 1927 (აღმასკომის პირველი სტამბა).  [2], 542 გვ., პორტრეტით, 5 მან., 2500ც.

ავტორი: ტაბიძე ტიციან
სათაური: მარტოობის ორდენის კავალერი
გაზ. „საქართველო“, 1916, №5-6. 01; „თხზულებანი“, ტ. II, თბილისი, 1966, გვ. 94 -102.

ავტორი: ტაბიძე ტიციან
სათაური: ცისფერი ყანწები
ჟ. „ცისფერი ყანწები“, 1916, №1

ავტორი: ტიტეს ძე (ტაბიძე ტიციან)
სათაური: ტაბიძისებური
გაზ. „კოლხიდა“, 1911, 4. 09.

ავტორი: ტიციან ტაბიძე
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
ყვავილები, თბილისი, 1980

ავტორი: ტოროშელიძე მალაქია
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
„სალიტერატურო გაზეთი“, 1933, 14 ივლისი