ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: რ-ძე გ
სათაური: ფრაგმენტები
გაზ. „სახალხო ფურცელი“, 1916, 1. 01.

ავტორი: რ. დათეშიძე
სათაური: ოქროს ვერძის ქრონიკა
ჟ. „ოქროს ვერძი“, 1913, № 1.

ავტორი: რ. კ
სათაური: თავი აიშვეს
გაზ. „კომუნისტი“, 1925, 1. 01.

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: ლიტერატურული თანამგზავრები საქართველოში
ჟურნალი „მნათობი“, 1928, №8-9.

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: რევოლუციის პოეტი
ჟურნალი „მნათობი“, 1930, №4.

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: ქართული მწერლობის ათი წელი
ჟურნალი „მნათობი“, 1931, №1-3.

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: ტაბიძის იუბილე
გაზეთი „კომუნისტი“, 1933, 3 ივლისი

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: გალაქტიონ ტაბიძე
გაზეთი „კომუნისტი“, 1933, 5. 07; კრებული „გალაკტიონ ტაბიძე“ (1908 - 1933), თბილისი, ფედერაცია, 1933.

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: ოცდახუთი წლის მანძილზე
„სალიტერატურო გაზეთი“, 1933, 14 ივლსი

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: ლირიკის დასაცავად
ჟურნალი „დროშა“, 1938, №2.

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: გ. ტაბიძის ახალი ლექსები
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1940, 24 იანვარი

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟურნალი „მნათობი“,№7.

ავტორი: რადიანი შალვა
სათაური: პოეტის გზა
გაზეთი „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1943, 26 ნოემბერი

ავტორი: რამიშვილი ტრიფონ
სათაური: სასიქადულო, დიდად ნიჭიერი
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927.

ავტორი: რუხაძე ვარლამ
სათაური: პოეზიის უტეხი ძალა
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927.

ავტორი: რუხაძე ვარლამ
სათაური: მცირე განმარტება
ჟურნალი „ქართული მწერლობა“, 1927, №5. ( რედაქციის შენიშვნა იხ. იქვე №6-7, გვ. 312-313)