ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ჟურული ვარლამ
სათაური: გალ. ტაბიძე
გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1938, 11 იანვარი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: 1926 წელი ქართულ ლიტერატურაში
ჟურნალი „ქართული მწერლობა“, 1927,  №2.

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: არიფიონი
ჟურნალი „ქართული მწერლობა“, 1928, №4.

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
ჟურნალი „მნათობი“, 1932, №10 -12.

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
სალიტერატურო გაზეთი, 1933, 29 აპრილი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: გ. ტაბიძის შემოქმედებითი გზა
გაზეთი „მუშა“, 1933, 5 ივლისი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: საბჭოთა მწერლობის ზეიმი
გაზეთი „კომუნისტი“, 1933, 5 ივლისი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: ქართული მწერლობის ისტორიული ყრილობის შემდეგ
გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1936, №17, 18 თებერვალი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: პოეტი და რევოლუცია
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1941, 27 იანვარი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: სამშობლოსათვის
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1941, 27 იანვარი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: გ. ტაბიძე
გაზეთი „კომუნისტი“, 1943, 14 ნოემბერი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: ისტორიის მებრძოლი სული
გაზეთი „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1943, 19 ნოემბერი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: გალაქტიონ ტაბიძე
[დაბადების 50 წლისთავის თარიღის შესრულების გამო]  გაზეთი „კომუნისტი“, 1943, 28 ნოემბერი

ავტორი: ჟღენტი ბესარიონ
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟურნალი „მნათობი“, 1943, №9-10.

ავტორი: ჟღენტი ბესო
სათაური: 1924 წელი ქართულ ლიტერატურაში
ჟ. „მნათობი“, 1925,  №1.

ავტორი: ჟღენტი თ.
სათაური: ზოგიერთი ეპიზოდი პარტიული მუშაობიდან
ჟურნალი  „რევოლუციის მატეანე“. 1928, №2.

ავტორი: ჟღენტი თ.
სათაური: გალაქტიონ ტაბიძის იუბილეს გამო: ეპიზოდი წარსულიდან
გაზეთი „კომუნისტი“, 1933, 4 ივლისი