ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: პავლიაშვილი დავით
სათაური: ორი პორტრეტი [მინიატურა]
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, თბილისი, 1922, №3, გვ.13.

ავტორი: პავლიაშვილი დავით
სათაური: ორი პორტრეტი
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, 1922, №3.

ავტორი: პაპავა აკაკი
სათაური: ჩვენი ახალგაზრდა პოეტები და იმპრესიონისტული მეთოდი
„სახალხო გაზეთი“, 1911, 11. 11.

ავტორი: პაპავა აკაკი
სათაური: შენიშვნები სამშობლო ლიტერატურაზე

გაზ. „კოლხიდა“, 1911, 1. 07.

ავტორი: პაპავა აკაკი
სათაური: სიმბოლისტური ნიშნები ახალ მწერლობაში
„სახალხო გაზეთი“, 1911, 26. 04.

ავტორი: პაპავა აკაკი
სათაური: ახალი გზა ჩვენს ლიტერატურაში
გაზ. „ერი“, 1913, 29. 12.

ავტორი: პაპავა აკაკი
სათაური: კრიტიკული ესკიზები
„სახალხო გაზეთი“, 3.01 - 10. 02

ავტორი: პაპავა აკაკი
სათაური: წლის ნაკვეთები
გაზ. „სახალხო ფურცელი“, 1917, 11. 01.

ავტორი: პაპავა აკაკი
სათაური: „ფიქრები მშობლიურ ლიტერატურაზე“
გაზ. „სახალხო საქმე“, 1920, №№16, 17. 22. 01.