ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ნადირაძე კოლაუ
სათაური: ქართული პოეზია
ჟ „შვილდოსანი“, 1920,  იანვარი, №1.

ავტორი: ნარი (დ. ნახუცრიშვილი)
სათაური: ბუნება პოეზიაში
ჟ. „თეატრი და ცხოვრება“, 1910, №37

ავტორი: ნატროშვილი გიორგი
სათაური: მემარჯვენე მწერლობის შესახებ
„ლიტერატურული გაზეთი“ (ერთდროული), 1931, 25 თებერვალი

ავტორი: ნატროშვილი გიორგი
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟურნალი „მნათობი“, 1933,  5; კრებული „გალაკტიონ ტაბიძე“ (1908 - 1933), თბილისი, ფედერაცია, 1933

ავტორი: ნატროშვილი გიორგი
სათაური: გ. ტაბიძე
გაზეთი „კომუნისტი“, 1938, 22 დეკემბერი

ავტორი: ნატროშვილი გიორგი
სათაური: საბჭოთა ეპოქის მომღერალი
გაზეთი „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1943, 19 ოქტომბერი