ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: თევნაძე ს.
სათაური: ჩემი სიტყვა გალაკტიონის იუბილეზე
გაზეთი „საბჭოთა მწერალი“, 1933, 28 მარტი