ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: დ-ლი (დავით ონიაშვილი)
სათაური: გალაქტიონ ტაბიძე [თხზულებათა მეორე ტომის გამოსვლის გამო]
გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“,  1936, ივლისი, №164. გვ. 4.

ავტორი: დადიანი შალვა
სათაური: გალაკტიონის ახლოს
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927.

ავტორი: დამსწრე (კაკაბაძე მეთოდე)
სათაური: პოეზიის დღე: ძველი მწერლობის კავშირის მიერ გამართული საღამო ხელოვანთა სასახლეში
გაზ.  კომუნისტი, 1923, 9 მაისი, №103.

ავტორი: დარასელი ვანიონ
სათაური: ღია წერილი გ. ტაბიძეს
გაზეთი „წითელარმიელი“,  1933, 5 ივლისი

ავტორი: დეისაძე ლ.
სათაური: მსოფლიო პრობლემა გ. ტაბიძის პოეზიაში
ჟურნალი „ჩვენი თაობა“,
1938, №6.

ავტორი: დილ
გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი, №3. გაზ. „ტრიბუნა“, 1922, 24. 12.

ავტორი: დიმიშვილი (ჩხეიძე)
სათაური: ცხოვრება და მწერლობა
გაზ. „სინათლე“, 1911, 27. 01.