ფოტო

 
 
შუალედი - დან - მდე
 
 


 

ავტორი: ბ-ლია (კეშელავა) პლატონ
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
. გაზეთი „კოლექტივიზაცია“, 1933, 6 ივლისი

ავტორი: ბაიაძე ვ.
სათაური: ჩვენი ეპოქის დიდი მომღერალი
[გალაკტიონ ტაბიძის „თხზულებათა“ მესამე ტომის გამო, გაზეთი „სტალინელი“, გორი, 1941, 10 აპრილი

ავტორი: ბაიაძე, ვ.
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე - „თხზულებანი“
გაზეტი „ლიტერატურული საქართველო“, 1941, 28 მარტი

ავტორი: ბარნოვი ვასილ
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927.

ავტორი: ბარნოვი ვასილ
სათაური: გ. ტაბიძე
ჟურნალი „მნათობი“, 1933,  №5

ავტორი: ბახტურიძე პეტრე
სათაური: სევდიდან სოციალურ ოპტიმიზმამდე
გაზეთი „საბჭოთა მწერალი“, ქუთაისი, 1933, 10 ოქტომბერი

ავტორი: ბეგიაშვილი თედო
სათაური: ჩვენი პოეტების პროფილები
გაზეთი „კომუნისტი“. 1926, 29 ივნისი, №146, გვ.5.

ავტორი: ბეგიაშვილი თედო
სათაური: რევოლუციის მგოსანი
სალიტერატურო ბიულეტენი „გალაკტიონი“, 1927.

ავტორი: ბენაშვილი დიმიტრი
სათაური: გ. ტაბიძის „ეპოქა“
გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1930, 4 იანვარი

ავტორი: ბენაშვილი დიმიტრი
სათაური: პროლეტარული ლიტერატურის ათი წელი
გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1931, 25 თებერვალი

ავტორი: ბენაშვილი დიმიტრი
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო“, 1938, 20 დეკემბერი

ავტორი: ბორელი თ (კეშელავა პლატონ)
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
გაზეთი „წითელარმიელი“, 1933, 5 ივლისი

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: რევოლუციის თანამგზავრი
გაზეთი „მერცხალი“, 1926, №4

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: ქართული მწერლობის პრაქტიკა და თეორია
ჟურნალი „პროლეტარული მწერლობა“, 1927, №1.

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: თანამგზავრობის საკითხი ქართულ ლიტერატურაში
ჟურნალი „პროლეტარული მწერლობა“, 1927, №5-6

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: ქართული მწერლობის გზები
ჟურნალი „პროლეტარული მწერლობა“, 1929, №3-4.

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: რევოლუციონური ეპოქის ენთუზიასტი
გაზეთი „კომუნისტი“, 1930, 26 აპრილი

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: ქართული მწერლობის 10 წელი
ჟურნალი „პროლეტარული მწერლობა“, 1931, №1-2; გაზეთი „კომუნისტი“, 1931, 25 თებერვალი

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: გალაქტიონ ტაბიძე
გაზეთი „კომუნისტი“, 1933, 9  ივლისი

ავტორი: ბუაჩიძე ბენიტო
სათაური: გალაკტიონ ტაბიძე
გაზეთი „კომუნისტი“, 1936, 30 იანვარი