შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * დიდათ გასახარელი ამბავია...


  

Hacked by Armhacker666 (AKH)