შუალედი - დან - მდე
 
 


გამომცემლობა საბჭოთა საქართველოს დირექტორს


საქართველოს სახალხო პოეტის –ალაკტიონ ვასილის ძე ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გთხოვთ, ჩემი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით [ჩემს მიერ შედგენილი ერთტომეული, რომელშიც შედის ჩემი გამოცემული ნაწარმოებების რჩეული] გამოსაცემად მიიღოთ ჩემ ნაწარმოებთა რჩეული, რასაც ამ განცხადებასთან ერთად წარმოგიდგენთ მანქანაზე გადაბეჭდილი ... გვერდის სახით.

გ. ტაბიძე

17/XII-1959