შუალედი - დან - მდე
 
 


საქართველოს ლიტფონდს


საქართველოს სახალხო პოეტის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


გთხოვთ, მომცეთ სესხად ოთხი თვის ვადით 15000 (თხუთმეტი ათასი) მანეთი.

1958, 28 მაისი