შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


1956 წლის განმავლობაში ჩემი მუშაობა ასეთი იყო:
1. საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობას გადავეცი დასაბეჭდად VIII და IX ტომები ჩემის ნაწერებისა.
2. მოსკოვში გადავეცი დასაბეჭდათ რუსულ ენაზე თარგმნილი ჩემი ლექსები და პოემები, დაახლოვებით სამოცი ათასი სტრიქონი.
3. დავამზადე წიგნები ოქტომბრის რევოლჲუციის შესახებ.
4. მონაწილეობას ვიღებდი სხვადასხვა სალიტერატურო საღამოებში, როგორც თბილისში, ისე რაიონებში. მქონდა შეხვედრა ტყიბულის მემაღაროებთან, მოსწავლე ახალგაზრდობასთან და სხვ.
5. განვაგრძობ მუშაობას ჩემი ნაწერების X ტომზე.

გ. ტაბიძე

1956, დეკემბერი