შუალედი - დან - მდე
 
 


საქართველოს აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორს – ამხ. ვ. ხატიაშვილს


აკადემიის წევრის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


გთხოვთ, ნება დამრთოთ, გადავაბეჭდვინო მემანქანეს ალმანახი „პირველი ტალღის“ №1 – 1909 წლისა, რომელიც ინახება თქვენი ბიბლიოთეკის საცავში.

გ. ტაბიძე

1 დეკემბერი, 1953