შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


სსრ მწერალთა კავშირს მწერალთა კავშირის წევრის, საქ. სახალხო მწერლის  – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ვიწყებ მუშაობას ვრცელ ნაწარმოებზე – რომელშიაც მინდა ავსახო მომენტები ახალი აფხაზეთის ყოფა-ცხოვრებიდან. გთხოვთ, მომცეთ შესაძლებლობა – დავამთავრო ეს ნაწარმოები თვით აფხაზეთში. გთხოვთ მივლინებას.

გ. ტაბიძე

1953 წ., 31 ივლისი