შუალედი - დან - მდე
 
 


სსრ სახელმწიფო კომუნალურ ბანკს


საქართველოს სახალხო პოეტის, მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


წყნეთში ვაშენებ სახლს. ვინაიდან მშენებლობა დაუმთავრებელი მაქვს, გთხოვთ, სესხის სახით მომცეთ 15 (თხუთმეტი) ათასი მანეთი.

გ. ტაბიძე

1953, 3 ივლისი