შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელმწიფო გამომცემლობას


სახალხო მწერლის - გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ჩვენი შეხვედრის დღისათვის – საჭიროდ მიმაჩნია მოწყობილ იქნას სათანადო გამოფენა. ამისთვის გთხოვთ, დაახლოვებით 300 ცალი პორტრეტებისა, ჟურნალების, გაზეთების და სხვ. დაკრულ იქნას შესაფერ მუყაოზე – კანტით.

გალაკტიონ ტაბიძე

1952, 15 ივლისი