შუალედი - დან - მდე
 
 


საქართველოს სსრ მწერლების კავშირს


საქართველოს სახალხო მწერლის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ვინაიდან განვიცდი დიდ მატერიალურ სივიწროეს, გთხოვთ, 10 თვის ვადით –  სესხად მომცეთ ათი ათასი (10.000) მანეთი.
ფული გადახდილ იქნება ჩემმიერ ყოველ მიზეზს გარეშე ათი თვის განმავლობაში.

გალაკტიონ ტაბიძე

1952, 7 ივლისი