შუალედი - დან - მდე
 
 


სსსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტს ნ. მუსხელიშვილს


აკად. გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ვინაიდან ჩასატარებელი მაქვს ძალიან ბევრი ლიტ. სამუშაოები, უმორჩილესად გთხოვთ, ჩვენი აკადემიის შენობაში დამეთმოს ერთი რომელიმე კუთხე, რაითაც მეტის მეტად ვიქნები დავალებული.

გალაკტიონ ტაბიძე
1952, 3 ივნისი