შუალედი - დან - მდე
 
 


საქართველოს პოლიტიკური და მეცნიერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობას


თავმჯდომარეს გ. ტაბიძესაგან

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


გთხოვთ, მიმიღოთ თქვენი საზოგადოების წევრად.

გალაკტიონ ტაბიძე

საქართველოს სახ. პოეტი, აკადემიის წევრი
1951 წ. 20 ივნისი