შუალედი - დან - მდე
 
 


საქ. სახელმწიფო გამომცემლობას


საქართველოს სახალხო მწერლის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


გთხოვთ, მომავალ 1950 წლის საგამომცემლო გეგმაში შეტანილ იქნას ჩემი [თხზ.] ნაწერების მეშვიდე ტომის გამოცემა.

გ. ტაბიძე

1949, 29 ოკტომბერი