შუალედი - დან - მდე
 
 


ქ. სოხუმის საბჭოს


თავმჯდომარეს ამხ. ა. ჟვანიას სსსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, საქართველოს სახალხო მწერლის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ჩემის სახსრებითა, აგრეთვე კომუნალურ ბანკიდან გრძელვადიანი სესხის საშუალებით მინდა ავაშენო სახლი ხუთი ოთახით, სამზარეულოთი და სხვ. [თანახმად] თქვენი საინჟინერო განყოფილების პროექტის თანახმად, გთხოვთ, მომცეთ [სესხი] თანახმად კანონით გათვალისწინებული ჩვენი კატეგორიის მუშაკებისათვის – მაქსიმუმი – სესხი.

გალაკტიონ ტაბიძე

1949, 29 სეკტემბ.