შუალედი - დან - მდე
 
 


მცხეთის სასოფლო საბჭოს


სსსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის, საქართველოს სახალხო მწერლის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


გთხოვთ, მცხეთაში გამომიყოთ შესაფერი ნაკვეთი მიწისა, საცხოვრებელი სახლის და ეზოს მოსაწყობად.

გ. ტაბიძე

1949, 7 ივნისი