შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


სსსრ მეცნიერებათა აკადემიას აკადემიის ნამდვილი წევრის – გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


გთხოვთ, მიშუამდგომლოთ მცხეთის სასოფლო საბჭოსთან, რათა გამომიყონ მცხეთაში შესაფერი ნაკვეთი მიწისა საცხოვრებელი სახლის და ეზოს მოსაწყობად.

გ. ტაბიძე

1949, 7 ივნისი