შუალედი - დან - მდე
 
 


მოსკოვის სახელმწიფო გამომცემლობას


1948 წლის განმავლობაში მე ვამზადებდი ჩემს ნაწარმოებთა მორიგ მეხუთე ტომს.
აგრეთვე ვმუშაობდი წიგნზე, რომელიც გამოსაცემად გეგმაშია შეტანილი 1949 წელს მოსკოვის სახელმწიფო გამომცემლობის მიერ.
ამას გარდა, გასულ წელს აფხაზეთში გამოიცა ჩემი წიგნი სახელწოდებით ზღვა ახმაურდა.

4. I. 1949