შუალედი - დან - მდე
 
 


საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ბუჰღალტერიას


ჩემმიერ სამივლინებოდ აღებული თანხიდან თქვენგან მერიცხება ყოველთვიურად შვიდასი მანეთი.
გთხოვთ, შეაჩეროთ დანარჩენის გამორიცხვა ორი თვის განმავლობაში, რის შემდეგაც შესაძლებლობა მექნება ერთდროულად დავფარო მთელი დანარჩენი თანხა.

გალაკტიონ ტაბიძე – საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი

2 სეკტემბერი, 1948 წ.