შუალედი - დან - მდე
 
 


საქართველოს საბჭოთა მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმს


 მწერალთა კავშირის წევრის, სახალხო პოეტის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


1948 წლის 11 [დეკემბერს] ოკტომბერს (ძველი სტილით 28 სეკტემბერს) სრულდება ორმოცი წელი ჩემი სალიტერატურო ასპარეზზე გამოსვლიდან.
[ამ თარი.] [გთხოვთ, თუ საჭიროთ დაინახავთ, აღნიშნული იქნას ეს დღე, როგორც შესაფერისად დაინახავთ, როგორც ჩვეულებრივად ხდება].
საზოგადოებრივმა წრეებმა უკვე იციან ეს ამბავი და იმედი მაქვს, პრეზიდიუმი [აღნიშნავს ამ დღეს, მიიღებს დადგენილებას] მიიღებს ყოველგვარ ზომებს, რათა შესაფერისად აღინიშნოს ეს თარიღი.

გ. ტაბიძე

1948 წ., 27 ივლისი