შუალედი - დან - მდე
 
 


ქალაქის ვაჭრობის დირეკტორს


რესპუბლიკის სახალხო პოეტის, ორდენოსანის გალაკტიონ ტაბიძის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ა. წ. 29 ივლისს ტრამვაიში დამეკარგა პურისა და შაქრის ნაწარმის ბარათი. [რასაც ხელის მოწერით მიმოწმებენ ქვემოდ დასახელებული პირები]. გთხოვთ, მომცეთ სამაგიერო. ბარათის დაკარგვას მიმოწმებენ შემდეგი პირები.
1.
2.
3.
ხელის მოწერით ვადასტურებთ.

[1943, 5 აგვისტო]