შუალედი - დან - მდე
 
 


მილიციის მე-5 სარაიონო განყოფილებას


[ჩემგან] ტრამვაიში ყოფნის დროს მომპარეს უვადო პასპორტი, მოცემული მე-5 სარაიონო მილიციის მიერ გალაკტიონ ვასილის ძე ტაბიძის სახელზე. აგრეთვე სამხედრო ვალდებულებიდან განთავისუფლების ბილეთი – და წიგნაკი საკავშირო მწერალთა კავშირის წევრობისა.

გ. ტაბიძე
20 სეკტემბ., 1942