შუალედი - დან - მდე
 
 


მომარაგების სახალხო კომისარიატს


ცენტრალურ აღმასრულებელ კომიტეტის სპეციალური დადგენილებით მე მიმარაგებული ვარ სპეცმომარაგებაზე.
ამჟამად დარჩენილი ვარ სრულებით უპალტოოთ, დახურულ განმანაწილებელში კი უარს მეუბნებიან. პალტოები კი აქვთ.
გთხოვთ, გასცეთ განკარგულება, მომყიდონ პალტო.

გალაკტიონ ტაბიძე (რესპუბლიკის სახალხო პოეტი)
1934, 11 იანვარი, ქ. ტფილისი