შუალედი - დან - მდე
 
 


II დივიზიის პოლიტმანის უფროსს ამხ. პ. მიროტაძეს


სამხედრო მწერალთა ცენტრალურ წრის თავმჯდომარის –  გ. ტაბიძისგ

ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


ვინაიდან არა მაქვს საზამთრო პალტო და ფეხსაცმელი – გთხოვთ (თუ ეს მოსახერხებელი იქნება), მომეცეს მაზარა და ჩექმები.

განმცხადებელი: გ. ტაბიძე

[1932-1933]