შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელგამს


გთხოვთ, ჩემი წიგნის „ეპოქის“ ჰონორარის ანგარიშში გამომიწეროთ სამასი (300) მანეთი.

გ. ტაბიძე

1 ივლისი, 1932