შუალედი - დან - მდე
 
 


სახელგამს


გთხოვთ, ჩემი წიგნის „ეპოქა“-ს ჰონორარის ანგარიშში გამომიწეროთ 300 მანეთი.

გალაკტიონ ტაბიძე

1932, 16 მაისი