შუალედი - დან - მდე
 
 


* * *


საკონკურსოდ წარმოდგენილ მასალ. [...] ც.კ. [წარმომადგენლისაგან] მთავრო. [...] აგიტპროპის, ჟურნ. „მნათობი“-ს განათლებ. [...] მუშაკთა კავშირის, და პროლეტკულტის [...] შესდგება ცხრა კაცისაგან.
კონკურსის შედეგები საჯაროდ გამ. [...] სახელმწიფო ოპერის თეატრში, სადაც წ. [...]
ჟიურის მიერ მოწონებული მასალ. [...] დაიბეჭდება ჟურნალ „მნათობში“ ორს. [...] მიეცემათ ჰონორარიც.
საკონკურსო მასალები უნდა გამოიგ. [...] პოლიტგანათლების მთავარ სამმართველოს კონკურსისათვის.

[1930-იანი წლები]