შუალედი - დან - მდე
 
 


გამომცემლობა „შრომას“


ვინაიდან ძალიან მესაჭიროება, უმორჩილესად გთხოვთ, გამომიწეროთ ჩემი წიგნის ანგარიშში 100 მანეთი.

გ. ტაბიძე

[1930-იანი წლები]