შუალედი - დან - მდე
 
 


სოციალურ უზრუნველყოფის კომისარიატს


ვინაიდან მეტად ცუდ მატერიალურ მდგომარეობაში ვარ, არა მაქვს ტანისამოსი, არც ფეხსაცმელები, გთხოვთ, გამომიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან. მე მაქვს ხუთი თუმნის (50 მ.) ობლიგაციები, გთხოვთ ნებართვას მისი გადახურდავების.

გალაკტიონ ტაბიძე

ტფილისი, 1930, 9 ოკტ.