შუალედი - დან - მდე
 
 


ცეკავშირის კულტგანყოფილებას


თქვენ მიერ შეძენილია ჩემი წიგნი „პაციფიზმი“ 450 ცალი. ღირებულება ეგზემპლიარისა – 45 კ. სულ 202 მ. აქედან გამოაკლდება 30% – 60 მ. 75 კ., მერგება 141 მ. 75 კ. გთხოვთ, გადამიხადოთ.

გ. ტაბიძე

1930, თბილისი