შუალედი - დან - მდე
 
 


საქ. სახელმწიფო გამომცემლობას


მე გამოვეცი წიგნი „პაციფიზმი“, რომელიც დაბეჭდილი იყო ჟურნალ მნათობში №1.
გთხოვთ, შეიძინოთ ეს წიგნი (1900 ცალი, ფასი 60 კ.).
ვინაიდან მოკლე ხანში მომიხდება ტფილისიდან წასვლა, გთხოვთ, იმ შემთხვევაში, თუ წიგნს შეიძენთ, ანგარიში გასწორებულ იქნას წიგნის მაღაზიისთვის ჩაბარებისთანავე.

გ. ტაბიძე

12 აპრილი, 1930