შუალედი - დან - მდე
 
 


საქ. სახელმწიფო გამომცემლობას


გთხოვთ, ჩემი წიგნის „ეპოქა“-ს ანგარიშში გამომიწეროთ ასორმოცდაათი (150) მანეთი, რის აღებასაც ჩემის ავადმყოფობის გამო ვანდობ ოლია ოკუჯავას.

გ. ტაბიძე

16 სექტ., 1929 წ.