შუალედი - დან - მდე
 
 


გამომცემლობა „შრომა“-ს


გთხოვთ, გამოსცეთ ჩემი რჩეული ნაწერები I, II და III წიგნებიდან. ეს მასალა ჩემ მიერ წარმოგედგინებათ პირველ მოთხოვნისთანავე.

გ. ტაბიძე

4 თებერვალი, 1929